Hulp bij het invullen van de aangifte blijft behouden

Zoals elk jaar heeft de FOD Financiën er ook in 2014 voor gezorgd dat burgers gebruik konden maken van verschillende hulpmiddelen om hun aangifte in de personenbelasting (PB) in te vullen. Ondanks de daling van het aantal medewerkers wil de FOD Financiën een optimale dienstverlening blijven bieden aan burgers die hulp nodig hebben bij hun aangifte.

Om de opvang in de lokale kantoren in de best mogelijke omstandigheden te laten gebeuren, heeft de FOD Financiën zijn openingsuren uitgebreid. Zo zijn de belastingkantoren tijdens de maand juni open van 9.00 tot 15.00 uur (in plaats van 9.00 tot 12.00 uur).

Tussen begin mei en eind juni 2014 werden in 543 lokalen die gemeenten ter beschikking stelden 1.246 zitdagen georganiseerd. Ook in 19 winkelcentra stond de FOD Financiën paraat en hielp er de burgers gedurende 29 dagen.

Dankzij deze uitgebreide dienstverlening hebben 832.856 burgers hun aangifte door een medewerker van de FOD Financiën kunnen laten invullen, en dat vóór de uiterste indieningsdatum van 27 juni 2014.