Samenwerking tussen de AABBI en de Guardia di Finanza en Europol om fiscale fraude te bestrijden in een steeds meer gedigitaliseerde economie

Voor het derde jaar op rij organiseerde de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) samen met Europol en de Guardia di Finanza (de Italiaanse politie voor douanezaken en financiële aangelegenheden) de 'Conference on tackling serious and organised Tax Crimes'. Tijdens die samenkomst bespreekt men telkens een actueel onderwerp dat te maken heeft met de fraudeontwikkelingen en de risico's waaraan de administraties zijn blootgesteld. De conferentie, die in 2014 plaatsvond in Ostia (Italië) op 27 en 28 november, ging deze keer over fraude die via of met behulp van de digitale economie wordt gepleegd. De digitalisering speelt immers almaar een grotere rol in de wereldeconomie. Los van de belastingen die daarbij worden ontdoken, leidt deze digitalisering ook tot een ondergrondse economie waarin alles zomaar wordt gekocht en verkocht met daarbij alle problemen die opduiken om de betrokkenen op te sporen en te identificeren.

Aan deze jaarlijkse conferentie nemen deskundigen, administrateurs, onderzoekers en officieren uit de verschillende EU-lidstaten en andere landen deel. Ook economische organisaties zoals de Benelux en de OESO zijn vertegenwoordigd.

Uit de conferentie van 2014 bleek dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verschillende evoluties binnen onze maatschappij en vooral aan de virtuele werkplekken: platforms waar de samenwerking tussen individuen vereenvoudigd en geoptimaliseerd wordt.