AABBI en AAD&A sluiten samenwerkingsprotocol af

Op 19 december 2014 ondertekenden de algemene administraties van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) en de Douane en Accijnzen (AAD&A) een samenwerkingsprotocol. Dat protocol heeft tot doel de principes en mogelijkheden tot samenwerking te definiëren, de uitwisseling van informatie te optimaliseren en een kader te creëren waarbinnen actie- en domeingebonden contacten over gemeenschappelijke bevoegdheden kunnen worden gelegd.

In de praktijk regelt het protocol de uitwisseling van informatie en kennis over de nieuwe fraudetechnieken, de overdracht van onderzoeksdossiers tussen administraties en de samenwerking op het domein van de risicoanalyse. Daarnaast beoogt dat protocol ook een intensieve samenwerking in de strijd tegen internetfraude en bij gerichte controles waarvoor een specifieke samenwerking vereist is. Zo moet de AAD&A bv. eerst bij de AABBI advies inwinnen vooraleer ze aan een marktdeelnemer een AEO-certificaat kan afleveren.

Het protocol gaat gepaard met tweejaarlijkse bijeenkomsten tussen beide administraties.