Veranderingsprojecten van de Deposito- en Consignatiekas om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) heeft vier grote projecten voortgezet om te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen die aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) worden opgelegd. 
 
 

Project 1: toepassing ‘Pandora’

Sinds 2008 is de Deposito- en Consignatiekas verantwoordelijk voor de ontvangst, het beheer en de teruggave van de slapende tegoeden. Op 31 december 2014 worden enkel rekeningen en verzekeringsovereenkomsten overgemaakt. De start van de transfer van de inhoud van slapende kluizen is voorzien in januari 2016.

Naar aanleiding van deze evolutie en van een aantal andere (nieuwe) wettelijke verplichtingen, moeten er verschillende maatregelen getroffen worden, vooral voor de uitbreiding van de functionaliteiten van de toepassing ‘Pandora’, die de DCK toelaat haar taken uit te voeren. Bepaalde maatregelen zijn reeds gestart in 2014 en worden vervolgd. Onder andere de volgende maatregel: de voorbereiding van de opslag van de inhoud van de slapende kluizen in een beveiligde ruimte bij de Koninklijke Munt.

Project 2: faillissementen

Het project rond faillissementen, dat zal worden afgesloten in 2015, voorziet de mogelijkheid om de dienstverlening uit te breiden voor de externe partijen die betrokken zijn bij de informatie-uitwisselingen over faillissementsfondsen die bij de DCK worden in bewaring gegeven. De neerlegging van fondsen uit faillissement is een wettelijke verplichting die niet altijd wordt gerespecteerd door alle partijen die bij een faillissement betrokken zijn. Door een kwaliteitsprogramma te verschaffen dat de toepassing van dit wettelijk monopolie mogelijk maakt, zal de DCK haar positie kunnen versterken en de betrokken partijen ertoe kunnen aanzetten de fondsen uit faillissementen bij haar te deponeren.

Project 3: solidaire borgstellingen

In 2014 hebben de projectbeheerders de toepassing voor dossiers van borgstelling verbeterd, op basis van ervaringen van interne gebruikers.

Project 4: dematerialisatie

Ingevolge de wet van 14 december 2005 moet de DCK vanaf 1 januari 2015 kunnen:

  • fondsen beheren voortkomend uit de verkoop van effecten waarvan de eigenaar zich niet heeft gemeld
  • de niet-verkochte effecten beheren welke haar overgemaakt zijn onder de vorm van een inschrijving op naam
  • deze fondsen of effecten overdragen aan de begunstigde die zich aanbiedt

In 2014 is een algemene offerteaanvraag gepubliceerd om een externe firma te kiezen die zou zorgen voor de ontwikkeling, het testen en het in productie brengen van een computertoepassing die de DCK in staat stelt haar opdrachten te vervullen. Het contract werd toegewezen op 3 november 2014. De ontwikkeling is gestart, voor een inproductiestelling voorzien in 2015.