De wet van 12 mei 2014 (BS van 20 juni 2014) wijzigt de algemene wet inzake douane en accijnzen en introduceert de begrippen‘douanevertegenwoordiger’ en ‘administratieve sancties’

De ‘douanevertegenwoordiger’1, die door de  Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, tot nu toe ‘douane-expediteur’ wordt genoemd, kan sinds het verschijnen van deze wet optreden als directe vertegenwoordiger. Namelijk in naam en voor rekening van de opdrachtgever.
Voor de publicatie van deze wet kon een douanevertegenwoordiger enkel optreden als indirecte vertegenwoordiger, dat wil zeggen in eigen naam en voor rekening van een opdrachtgever. Het voordeel van de rechtstreekse vertegenwoordiging is dat er geen enkele hoofdelijke aansprakelijkheid meer bestaat in hoofde van de douane-expediteur voor de eventuele douaneschulden van zijn klant.

De ‘administratieve sancties’ maken het mogelijk voor de douane om sancties op te leggen aan  marktdeelnemers met een vergunning in het kader van het stelsel van de douane of accijnzen indien deze de voorschriften opgelegd door deze stelsels niet naleven. Deze straffen omvatten de intrekking of de schorsing van de vergunning.

 

1 Natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig optreedt  bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en waarvan de rol erin bestaat om fiscale of douaneformaliteiten te vervullen voor een ander.