De douane heeft een samenwerkingsakkoord met Gabon ondertekend

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) heeft verscheidene initiatieven genomen in het kader van het samenwerkingspolitiek van de Douanesamenwerkingsraad, waarvan ze sedert 1981 deel uitmaakt.

Tot die initiatieven behoren:

  • Het onthaal van 23 stagiairs uit zes Afrikaanse landen. Zij hebben hier cursussen gevolgd over de douanetarieven, invoerrechten, goederenverificatie, oorsprong en douaneregelingen. De stagiairs hebben ook les gekregen over boekhouding en management.
  • De ondertekening van een akkoord met betrekking tot de opleiding en bijscholing van de Gabonese douaneambtenarenop 9 april 2014. Dat akkoord heeft betrekking op verscheidene activiteitensectoren inzake douane, waaronder communicatie. Het akkoord werd ondertekend door Michel Ondinga Ngouengoue, directeur-generaal van de Douane en Indirecte Belastingen van Gabon, en Noël Colpin, administrateur-generaal van de Belgische Douane en Accijnzen.