4.1.3 - Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)

Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)
PB-quick wins Ingediende in 2012 Afgehandelde in 2012 Ingediende in 2013 Afgehandelde in 2013 Indediende in 2014 Afgehandelde in 2014
Aanslagjaar 2011 Afgekeurd 2.520 2.495 647 695    
Geannuleerd 50 36 6 7    
Goedgekeurd 52.625 52.358 16.268 16.704    
Onbepaald 249   121      
Totaal 55.444 54.889 17.042 17.406    
Aanslagjaar 2012 Afgekeurd 843 790 2.474 2.540 640 656
Geannuleerd 7 6 44 45 15 15
Goedgekeurd 20.341 19.575 62.462 63.293 15.126 15.301
Onbepaald 95   435   44  
Totaal 21.286 20.371 65.415 65.878 15.825 15.972
Aanslagjaar 2013 Afgekeurd     569 569 1.939 1.945
Geannuleerd     6 6 42 43
Goedgekeurd     19.383 19.383 44.722 44.694
Onbepaald     427   133  
Totaal     20.385 19.958 46.836 46.682
Aanslagjaar 2014 Afgekeurd         430 417
Geannuleerd         13 13
Goedgekeurd         13.796 13.552
Onbepaald         73  
Totaal         14.312 13.982
Totaal aanslagjaren Afgekeurd 3.363 3.285 3.690 3.804 3.009 3.018
Geannuleerd 57 42 56 58 70 71
Goedgekeurd 72.966 71.933 98.113 99.380 59.861 60.008
Onbepaald 344   983 0 250 0
Totaal 76.730 75.260 102.842 103.242 76.973 76.636

De quick wins vormen een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet (bv. een fout in het aantal personen ten laste). Die fouten moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden behandeld.

De ontheffing van de overbelasting wordt op grond van alinea 2 van het art. 376ter WIB'92 door de taxatiediensten toegekend bij kohier. De beslissing van de directeur, voorzien in alinea 3 van diezelfde bepaling, wordt vervangen door het kohier zelf waarvan het aanslagbiljet bij aangetekend schrijven per post aan de belastingplichtige wordt betekend.

In 2012 is 77% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 11% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2013 is 84% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 9% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2014 is 88% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 7% binnen de 14 kalenderdagen.