2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2014

Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2014
Soort goederen Bedrag (euros) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 617.318 37
Minerale oliën 1.283.523 8
Tabak 11.315.875 54
Bieren 502.518 15
Niet-alcoholische bieren 290.697 38
Gegiste fruitdrank 22.734 25
Ecotaksen 14.911 10
Anderen accijnsdomeinen 216.602 26
Totaal accijnsdomeinen 14.264.179 213
Namaak tabak en sigaretten 45.119.302 13
Andere namaak 18.924 6
Handelsfraude met verklaring 217.363 17
Oorsprong en preferentiële regelingen 8.154.940 9
Landbouwbeleid 166.116 7
Internationale circulatie 0 0
Andere douanedomeinen 481 14
Totaal douanedomeinen 53.677.125 66
Totaal accijns- en douanedomeinen 67.941.304 279

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.