2.1.10 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - btw

Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - btw
  Productieve controles Totaal van de controles
  Belasting Aantal ingevoerde invorderingsorders
A
Bedrag van de omzetverhogingen
B
Bedrag van de in te vorderen belasting
C
Bedrag van de omzetverhoging per ingevoerde invorderingsorder
B/A
Bedrag van de in te vorderen belasting per ingevoerde invorderingsorder
C/A
% van de ingevoerde invorderingsorders die productief waren
A/D
Alle ingevoerde invorderingsorders2
D
Kosten-omzet btw 90 € 588.758,97 € 536.493,25 € 6.541,77 € 5.961,04 74% 122
Winstmarge btw 2.404 € 25.602.424,52 € 11.325.248,90 € 10.649,93 € 4.711,00 75% 3.216
Unaudited taxpayers btw 311 € 651.633,99 € 936.785,03 € 2.095,29 € 3.012,17 68% 458
GR handel btw 85 € 619.010,80 € 430.301,28 € 7.282,48 € 5.062,37 44% 192
Totaal btw 2.890 € 27.461.828,28 € 13.228.828,46 € 9.502,36 € 4.577,45 72% 3.988

1 In februari 2014 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot btw.

2 In de btw is er één invorderingsorder per belastingplichtige, zelfs als dat betrekking heeft op meerdere jaren.

Wat betreft de controleacties gaat het om:

  • een verhouding tussen de omzet en de kosten die een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen (kosten-omzet)
  • een winstmarge die kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (winstmarge)
  • dossiers die al geruime tijd niet meer gecontroleerd zijn (unaudited taxpayers)
  • aanwijzingen van privéaankopen die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn (GR handel)