1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
Nature 2012 2013 20141
Netto-actief 18.922.412 19.706.595 -
Betaalde rechten aan de Gewesten 3.967.245 5.720.804 -

1 De Patrimoniumdiensten kunnen geen volledige cijfers leveren voor 2014. Ten gevolge van de herstructurering, hebben de Patrimoniumdiensten geen toegang meer tot de gegevens van de ontvangkantoren der Domeinen die werden geïntegreerd in het Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Voor 2015, zullen de cijfers opnieuw heel België dekken.

 

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de Administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.