1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

Aantal inkomende documenten inzake successie
  2012 2013 2014
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 71.197 71.122 63.382
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 11.409 11.506 14.825
Totaal van de oorspronkelijke aangifte van nalatenschap 82.606 82.628 78.207
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 37.127 35.885 33.212
Aangiften van vzw's 13.717 13.831 14.629
Totaal van de aangiften 133.450 132.344 126.048
Afgeleverde attesten erfopvolging 30.894 32.211 32.593
Totaal 164.344 164.555 158.641

Het aantal aangiften van nalatenschap van het jaar 2014 is verminderd met 4.421 eenheden of - 5.35 %.

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap worden in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via deze toepassing worden de successierechten, de boeten en interesten voor elke erfgenaam berekend en de attesten van erfopvolging afgeleverd. Deze attesten worden gratis door de Administratie uitgereikt wanneer bepaalde voorwaarden zijn vervuld en ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die door de erfgenamen wordt ingediend. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement waar bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen van genieten.