1.3.1 - Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie

Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie
  2012 2013 2014
Aantal afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 668.757 575.049 549.141
Aantal onlineraadplegingen kadastrale uittreksels 535.383 620.554 774.383
Ontvangsten in euro uit afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 7.067.960 5.805.446 5.187.336
Ontvangsten in euro uit onlineraadplegingen kadastrale uittreksels 1.929.167 1.954.745 2.439.306
Totaal ontvangsten in euro 8.997.127 7.760.191 7.626.642

De AAPD levert, tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, uittreksels en inlichtingen uit haar kadastrale documentatie.

Wat wordt afgeleverd: mondelinge inlichtingen, kadastrale uittreksels en kopieën op aanvraag.

Uittreksels die vooral worden afgeleverd zijn : uittreksels uit de kadastrale legger, totale of gedeeltelijke kopieën van het perceelsplan, lijsten van namen en adressen van eigenaars van percelen vermeldt op planuittreksels of de mutatieschetsen, uittreksels uit oude processen-verbaal van afpaling neergelegd in de archieven en kopieën van bepaalde statistieken. Het kadastraal plan kan gratis on line worden geraadpleegd met de toepassing CadGIS viewer.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft een online toegang tot de kadastrale databank tegen een betaling van 3,15 euro per raadpleging.