Plaats- en tijdonafhankelijk werken zit in de lift

In 2014 nam het zogenaamde TAW (Travailler autrement – Anders werken) een hoge vlucht bij de FOD Financiën. TAW omvat met name telewerk, satellietwerk en een flexibel variabel uurrooster.

In 2014 namen 9.781 medewerkers in totaal 153.897 zogenaamde TAW-dagen (telewerk of satellietwerk). Daarmee is de FOD Financiën koploper bij de federale overheid.

Op vlak van telewerk en satellietwerk kon de FOD Financiën een forse stijging optekenen ten opzichte van 2013.

Jaar Aantal medewerkers FOD Financiën Aantal TAW'ers Aantal TAW-dagen
2013 23.409 5.031 67.563
2014 23.370 9.781 153.897

In 2014 heeft de FOD Financiën ook een nieuw variabel uurrooster ingevoerd. Ambtenaren krijgen nu de keuze tussen een stelsel met tijdregistratie of een stelsel zonder tijdregistratie. Bij dat laatste stelsel wordt enkel gekeken naar de doelstellingen. In december 2014 waren 9.870 medewerkers in het systeem zonder tijdregistratie gestapt.