Meer dan 2 miljoen burgers ontvangen een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Om zoveel mogelijk belastingplichtigen te helpen om hun fiscale verplichtingen te vervullen, zoekt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) voortdurend naar mogelijkheden om zoveel mogelijk voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) te versturen in plaats van de aangifte in de personenbelasting (PB).

Elke belastingplichtige die een VVA krijgt, moet dus niet langer een PB-aangifte invullen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat die belastingplichtige akkoord gaat met de gegevens die in zijn VVA zijn opgenomen. De verhoging van het aantal VVA’s kan dus alleen gebeuren met categorieën van belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie van jaar op jaar stabiel is.

In 2014 is een nieuwe categorie van belastingplichtigen in het systeem geïntegreerd: loontrekkenden wiens inkomen in 2013, na aftrek van de forfaitaire kosten, niet meer bedroeg dan het belastingvrije deel van het inkomen, krijgen nu ook een VVA.

Ten opzichte van 2013 verstuurde AAFisc in 2014 541.427 meer VVA’s. In totaal werden er 2.017.216  verstuurd, wat neerkomt op ongeveer 30 % van alle PB-aangiften. Van die twee miljoen VVA’s  heeft maar 7,19 % zijn aangifte verbeterd.