Het functioneringsgesprek: van essentieel belang in de FOD Financiën

Sinds 1 januari 2014 zijn de evaluatiecycli, voordien ontwikkelcirkels genoemd, een feit voor de hele federale overheid en dus ook voor de FOD Financiën.

Een evaluatiecyclus bestaat uit dezelfde vier gesprekken als een ontwikkelcirkel. Maar in tegenstelling tot de ontwikkelcirkels hebben de eindvermeldingen die de medewerker krijgt na afloop van een evaluatiecyclus een invloed op de snelheid van de geldelijke evolutie van zijn loopbaan. De evaluatiecyclus ligt daarmee in de lijn van een continu ontwikkelingsproces waarbij een directe en gestructureerde communicatie tussen de chef en zijn medewerker gestimuleerd wordt. Beiden zijn zo medeverantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen en het behalen van resultaten.

Bij de FOD Financiën is het zo dat het functioneringsgesprek voor alle medewerkers verplicht is terwijl de reglementering dat niet oplegt (en dat in tegenstelling tot de drie andere gesprekken). Het functioneringsgesprek kan immers nog bijsturen en de doelstellingen herzien als de medewerker en de chef vaststellen dat de vooropgestelde prestaties niet realistisch zijn.

De FOD Financiën stelde een groep van zo’n 40 ‘evaluatiecycli-begeleiders’ samen. Zij beantwoorden binnen de gewestelijke directies vragen van medewerkers en begeleiden die, samen met hun leidinggevenden, bij hun cyclus. Daarnaast vond in 2014 ook een studiedag voor 400 topleidinggevenden plaats rond het thema ‘evalueren om te verbeteren’.

In onderstaande tabel vindt u het percentage van de verschillende gesprekken die tot 15 december 2014 bij de FOD Financiën plaatsvonden:

Functiegesprek 98,4 %
Planningsgesprek 96,7 %
Functioneringsgesprek 92,9 %
Evaluatiegesprek1 21,6 %

1 Uiterste datum voor afsluiten van het evaluatiegesprek voor de evaluatiecyclus 2014 is 28 februari 2015, vandaar het lage percentage