Eén enkele toegang tot eGov-toepassingen

In 2014 werd CSAM de nieuwe toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. Concreet betekent dit dat gebruikers van die diensten nu maar één enkele procedure voor hun identificatie, authenticatie, autorisatie en toegangsbeheer moeten volgen.     

Vroeger had elke openbare dienst een eigen systeem om de toegang tot zijn toepassingen te organiseren. Door een verscheidenheid aan procedures, gebruikersnamen en paswoorden had dat voor de gebruiker vooral tijdverspilling tot gevolg.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Fedict, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de FOD Financiën, de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken zetten daarom een samenwerkingskader op poten met als doel een gemeenschappelijk ‘ Identity & Access Management ‘. Dat initiatief resulteerde in de oprichting van CSAM.

Naast het gebruiksgemak biedt de toegangspoort tot de eGov-diensten ook de beste garanties op vlak van beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Voor ondernemers is bijvoorbeeld de procedure voor het aanstellen van toegangsbeheerders in Tax-on-web en Intervat identiek aan die van de Sociale Zekerheid. Idem voor burgers: zij krijgen op dezelfde manier toegang tot Tax-on-web als tot bv. Police-on-web.