De AAD&A heeft verscheidene samenwerkingsakkoorden ondertekend die het werk van de douane veranderen of verbeteren

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) heeft vier grote samenwerkingsakkoorden ondertekend.

  • Naar aanleiding van het kaderakkoord van 18 september 2012 tussen de douane en de politie, werd een gemeenschappelijke nota opgesteld om een dubbele investering te vermijden en om het rendement van de  automatische nummerplaatscanners te optimaliseren.Zo verstrekt de politie informatie aan de gegevensbank van de  ‘ANPR’ scanners.  Bij een test van de douane op 2 december 2014 kwamen de volgende resultaten uit de bus: 3.419 voertuigen werden in enkele uren gescand ener werden verscheidene processen-verbaal verstuurd, die een bedrag van meer dan 11.000 euro aan vaststellingen vertegenwoordigen.
  • De AAD&A heeft op 24 juni 2014 met de politie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de hondenbrigades. Dit akkoord  heeft betrekking op de materiële middelen, het africhten van de honden en de deelname aan acties en operaties.
  • De AAD&A en de AAII(Algemene Administratie van de Inning en de Invordering  hebben op 5 mei 2014 een nieuw  protocol ondertekend om de samenwerking tussen die twee administraties te verbeteren, vooral voor invordering waar er samenwerkingsvoordelen bestaan (bv. vaststelling van penale boeten op de openbare weg).
  • De AAD&A en de AABBI (Algemene Administratie van de Bijzondere belastinginspectie) hebben op 19 december 2014 een nieuw  protocol ondertekend om de samenwerking tussen die twee administraties te verbeteren.