Archivering van documenten, in samenwerking met het Staatsarchief, levert eerste resultaten op

De verschillende activiteiten van de FOD Financiën genereren een grote hoeveelheid documenten waarvan het juridische belang soms een bewaring op lange termijn rechtvaardigt. Een termijn van soms 30 jaar of meer! In dat kader werd bij het Staatsarchief in 2012 het ‘Project Financiën’ opgestart: drie teams van archivisten pakken er de archieven van de FOD Financiën aan. In de periode 2013-2016 zouden bijna 10 kilometer archieven moeten zijn aangepakt. Eind december 2014 zat men al aan 5 kilometer: archieven die ofwel verwijderd ofwel overgebracht werden naar het Staatsarchief.

Naast het creëren van meer vrije ruimte, zo zou op drie jaar tijd 2.000 à 3.000 m² van de FOD Financiën moeten vrijkomen, heeft ook het personeel van de FOD baat bij dit archiveringsproject: het werk van de archivisten zorgde ervoor dat medewerkers van Financiën andere taken konden opnemen. Een ander belangrijk voordeel is dat duizenden stukken werden hersteld en gevrijwaard van vernietiging.