5.2.1 - Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2014

Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2014
  AAFisc Inkomstenbelastingen AAFisc Btw AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen Ontvangen dossiers 149 198 351 62 4 0
Verzonden dossiers 155 167 23 2 19 1
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers 736 1.543 459 122 9 0
Verzonden dossiers 278 1.558 156 20 125 10
Automatische uitwisselingen1 Ontvangen dossiers 65 zendingen = 923.869 inlichtingen 4.257.078 inlichtingen        
Verzonden dossiers 94 zendingen = 2.418.790 inlichtingen 8.085.957 inlichtingen        
Notificaties2 Ontvangen dossiers 8 3        
Verzonden dossiers 0        
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement3 niet van toepassing        
Onderling overleg4 174 niet van toepassing        
Multilaterale controles5 19 23        
Fiscalis- werkbezoeken 4 Belgische ambtenaren6        
16 buitenlandse ambtenaren7        

Het aantal uitwisselingen ligt hoger in 2014 doordat verschillende partners in 2014 inlichtingen over verschillende voorgaande inkomstenjaren hebben overgemaakt.

1 Inzake btw zijn de automatische uitwisselingen van inlichtingen:

 • de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
 • de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.

Aangezien de VIES-gegevens voorheen niet opgenomen waren in deze tabel, is er nu een grote toename van het aantal uitwisselingen ten opzichte van 2013.

2 Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat, en dit met als doel de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

3 Een voorafgaand akkoord tussen fiscale administraties, waarin een aantal criteria vastgelegd worden om zo tot een correcte verrekenprijs - dit is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming - te komen tussen verbonden ondernemingen.

4 Een procedure, die de fiscale administraties toestaat om overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Deze procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

5 Multilaterale controles:

 1. Gelijktijdige controles in de grensregio's:

  België-Nederland (BE-NL): Als gevolg van het op 17.09.2008 succesvol afgesloten Pilootproject BE-NL, welke gegoten werd in een permanente vorm van bilaterale samenwerking, liepen in 2014 een aantal gezamenlijke boekenonderzoeken tussen de twee Lidstaten gewoon door en werden er nieuwe opgestart. Deze boekenonderzoeken (aantal: 20) hebben betrekking op de materie btw en/of Inkomstenbelastingen (directe belastingen).

 2. Andere gelijktijdige controles/multilaterale controles:

  In 2014 heeft BE deelgenomen aan 12 multilaterale controles met andere Lidstaten onder het Fiscalis-programma. Deze multilaterale controles betroffen de materie directe belastingen (zoals verrekenprijzen), btw (b.v. carrousel fraude) en accijnzen (op alcohol en tabak). 4 multilaterale controles werden in de loop van 2014 beëindigd.

 3. Aantal gelijktijdige controles/multilaterale controles (al dan niet in Fiscalis-verband):

  In 2014 werden in totaal 32 gelijktijdige/multilaterale controles uitgevoerd (materie btw/directe belastingen/accijnzen). De AABBI was betrokken bij 12 van deze controles.

6 In het kader van het Fiscalis samenwerkingsprogramma van de Europese Unie hebben 4 Belgische fiscale ambtenaren van verschillende administraties deelgenomen aan werkbezoeken in andere Lidstaten. De behandelde thema's van deze werkbezoeken waren de strijd tegen de fiscale fraude, de invorderingen - schuldbeheer en inlichtingenuitwisseling.

7 België heeft 16 buitenlandse ambtenaren ontvangen in het kader van werkbezoeken op het vlak van de strijd tegen de fiscale fraude (e-audit).

Andere Fiscalis-activiteiten (btw, directe belastingen, accijnzen)

In 2014 vonden, in het kader van het Fiscalis-programma, andere evenementen zoals seminaries, projectgroepen en workshops plaats op het vlak van de Directe belastingen en op het vlak van de Indirecte belastingen (BTW en Accijnzen). In totaal namen 81 Belgische ambtenaren van verschillende Administraties deel aan 47 Fiscalis evenementen. De doelstellingen waren de administratieve samenwerking te versterken alsook de uitwisseling van de goede praktijkgevallen, de begrijpelijkheid en de inwerkingtreding van de Europese wetgeving op fiscaal vlak te verzekeren, de administratieve procedures en de bevoegdheden van de fiscale ambtenaren te verbeteren. De behandelde thema's in 2014 waren o.a. de kasregisters, de oprichting van de Mini One Stop Shop btw (uniek mini loket), de goede praktijkgevallen in de strijd tegen intracommunautaire btw-fraude, risicobeheer, Eurofisc, samenwerking op het vlak van IT, verrekenprijzen, automatische uitwisseling van inlichtingen, multilaterale controles, de controle van e-commerce en wederzijdse bijstand op het vlak van de invorderingen.

De technische ondersteuning aan Griekenland op het vlak van de invordering en de strijd tegen de fiscale fraude werd verder gezet onder de vorm van gerichte zendingen ter plaatste.