4.1.5 - Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: ingeleide zaken - verdeling

Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: ingeleide zaken - verdeling
  Beroep in 2012 Cassatie in 2012 Beroep in 2013 Cassatie in 2013 Beroep in 2014 Cassatie in 2014
Ingeleid door de administratie: oude procedure 0 0 0 0 0 2
Ingeleid door de administratie: nieuwe procedure 172 14 114 16 66 22
Ingeleid door de tegenpartij: oude procedure 0 1 0 0 0 1
Ingeleid door de tegenpartij: nieuwe procedure 453 75 500 48 459 65

Statistieken per kalenderjaar. In eerste aanleg worden alle bezwaren ingeleid door de tegenpartij zoals op het niveau van het hof van beroep in de oude procedure. Na het arrest in hoger beroep in de oude procedure, wordt de voorziening in cassatie altijd ingesteld volgens de oude bepalingen van het WIB92, evenals de verwijzing naar de hoven van beroep na cassatie.