413 nieuwe personeelsleden in 2014

In 2014 kwamen er bij de FOD Financiën 413 nieuwe personeelsleden bij. 101 van hen werden specifiek aangeworven om de shifts van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen te versterken.

Toch heeft de FOD Financiën minder gerekruteerd dan de voorbije jaren:

2012 559 nieuwe personeelsleden
2013 788 nieuwe personeelsleden
2014 413 nieuwe personeelsleden

De reden hiervoor ligt grotendeels bij de algemene wervingsstop die de regering op 10 september 2014 afkondigde.

Ondanks die wervingsstop zijn de selectieprocedures op Selor wel blijven doorgaan. En daardoor heeft de FOD Financiën op 31 december 2014 een wervingsreserve van meer dan 1.200 laureaten. Mocht de regering de rekruteringsstop opheffen en tot op zekere hoogte de versterking van sommige diensten toestaan, dan kan de FOD Financiën hierop snel en adequaat inspelen.