3.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen 2012 2013 20141
Wallonië 1.930.854 1.339.896 1.091.289
Brussel 2.973.045 2.181.240 2.427.772
Vlaanderen 1.992.028 1.777.576 462.858
Toatal roerende goederen 6.895.927 5.298.712 3.981.919
Houtkappingen 2012 2013 20141
Wallonië 11.174.733 14.905.941 14.070.836
Brussel 362.299 522.096 368.473
Vlaanderen 5.871.825 3.554.485 1.416.978
Totaal houtkappingen 17.408.856 18.982.521 15.856.287
Totalen 2012 2013 20141
Wallonië 13.105.587 16.245.837 15.162.125
Brussel 3.335.344 2.703.336 2.796.245
Vlaanderen 7.863.853 5.332.061 1.879.836
Algemeen totaal 24.304.783 24.281.234 19.838.206

1 Als gevolg van de overdracht van de Niet-fiscale invordering naar de Algemene Administratie van de Inning en Invordering werden de bevoegdheden inzake de verkoop van roerende goederen vanaf 1 mei 2014 herverdeeld. Sindsdien kennen de 28 domeinkantoren een reorganisatie in 6 kantoren van de Patrimoniumdiensten, deze reorganisatie heeft de kantoren in de onmogelijkheid gesteld om voor de eerste vier maanden van het jaar statistieken op te maken.

 

De ontvangkantoren der domeinen van de Administratie Patrimoniumdiensten verkopen:

  • roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
  • roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
  • houtkappingen.

Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.