3.2.2 - Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord

Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord
  Met akkoord 2012 Zonder akkoord 2012 Met akkoord 2013 Zonder akkoord 2013 Met akkoord 2014 Zonder akkoord 2014
Inkomstenbelastingen Verhoging belastbare basis 11% 89% 23% 77% 38% 62%
Btw Belastingen en geldboeten 8% 92% 4% 96% 5% 95%

Inzake inkomstenbelastingen werden de verhogingen van de belastbare basis in 2014 voor 38% doorgevoerd met akkoord.

Dit is het hoogste percentage sedert 2002.

Op btw-vlak blijft het percentage supplementen met akkoord met betrekking tot belastingen en geldboeten bescheiden tot 5% van het totaal in 2014, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2013.