3.2.1 - Belastingsupplementen in duizend euro

Belastingsupplementen in duizend euro
  belastingen 2012 Sancties1 2012 Totaal 2012 Belastingen 2013 Sancties1 2013 Totaal 2013 Belastingen 2014 Sancties1 2014 Totaal 2014
Inkomstenbelastingen Natuurlijke persoon 79.220 21.823 101.043 256.688 107.733 364.421 24.644 5.550 30.194
Rechtspersoon 1.023.775 270.429 1.294.204 472.205 93.321 565.526 887.530 120.553 1.008.083
Totaal inkomstenbelastingen 1.102.995 292.252 1.395.247 728.893 201.054 929.947 912.174 126.103 1.038.277
Btw Natuurlijke persoon 5.383 9.895 15.278 6.128 10.358 16.486 562 683 1.245
Rechtspersoon 53.978 93.363 147.341 128.618 228.495 357.113 166.187 220.512 386.699
Totaal Btw 59.361 103.258 162.619 134.746 238.853 373.599 166.749 221.195 387.944
Totaal belastingsupplementen 1.162.356 395.510 1.557.867 863.639 439.907 1.303.546 1.078.923 347.298 1.426.221

1 Administratieve boeten en belastingverhogingen

Inzake inkomstenbelastingen is het bedrag van de in te vorderen supplementen met bijna 10% gestegen tegenover 2013.

Als we het uitzonderlijk resultaat van 2012 buiten beschouwing laten is dit het beste resultaat ooit.

Het totaal aan inkomstenbelastingen-supplementen bedroeg 1.038.277 duizend euro in 2014 ten opzichte van 929.947 duizend euro in 2013. Hiervan werd 30.194 duizend euro ten laste gelegd van natuurlijke personen en 1.008.086 duizend euro verhaald op de vennootschappen. De sancties van 2014 vertegenwoordigden gemiddeld 12,1% van het totaalbedrag aan vorderingen inzake Inkomstenbelastingen.