2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2012 2013 2014
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 90.188 81.425 105.315
Vastgestelde overtredingen 1.329 1.124 1.440
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 30.985 27.516 1.601
Vastgestelde overtredingen 2.869 7.086 7
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 2.356 4.676 4.359
Vastgestelde overtredingen 51 23 65
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 91 107 165
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 43.798 39.635 3.141
Vastgestelde overtredingen 7.983 10.865 527
Btw proces-verbaal van vaststelling 0    
Vastegestelde overtredingen in garages 280 221 305
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 482 465 470
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 13.550 12.379 11.210
Drugs Vastgestelde overtredingen 660 287 318

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest