2.3.2 - Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2012 2013 2014
Aantal multilaterale controles georganiseerd door België waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 0 0 1
Aantal multilaterale controles georganiseerd door andere lidstaten waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 3 9 12