1.4.3 - Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften

Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften
Beschrijving 2012 2013 2014
Invoer Tijdelijke opslag 531.097 331.586 436.286
Totaal aangiftes invoen Normale aangifte 1.496.250 1.542.055 2.217.990
Vereenvoudigde aangifte1 5.186.971 4.344.752 5.181.506
Uitvoer Definitieve uitvoer Normale aangifte 1.760.894 2.675.991 3.634.351
Vereenvoudigde aangifte1 5.258.713 5.536.421 8.736.049
Tijdelijke uitvoer en wederuitvoer Normale aangifte 665.280 822.957 802.645
Vereenvoudigde aangifte1 2.438.514 2.852.836 267.636
Doorvoer Vretrek uit België Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 1.015.298 840.997 761.524
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 500.219 516.413 539.662
Aankomst in België Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 680.001 632.267 727.617
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 399.051 386.267 386.086
Provisie2 169.014 185.488 152.965

1 Vereenvoudigde aangifte: douaneregime dat een versoepeling toelaat van bepaalde formaliteiten en procedures op voorwaarde van een voorafgaande toestemming.

Dit type van aangifte vertegenwoordigt de meerderheid van de aangiften.

2 Provisie: levering van provisie aan schepen en vliegtuigen, vrijgesteld van belastingen.