1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2014

1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2014

Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2014
Gewest Gescande documenten Gescande pagina's Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43.340 457.556 54.731
Vlaams Gewest 318.226 2.860.070 442.506
Waals Gewest 163.780 1.261.163 224.080
Totaal 525.346 4.578.789 721.317

Om aan allen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten het vervullen van een speciale openbaarmaking, de hypothecaire openbaarmaking, die drie vormen kan aannemen:

  • de overschrijving, meer bepaald de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed;
  • de inschrijving, of anders gezegd de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving;
  • de kantmelding die bijkomende informatie bevat die in rand van hetzij een inschrijving, hetzij een overschrijving, wordt vermeld; voorbeeld: in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Deze formaliteiten die voorheen door een manuele overschrijving werden uitgevoerd, worden sedert enkele jaren uitgevoerd via een scanning van de documenten. De transacties hebben betrekking op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte er meerdere kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.