1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen
Rubriek 2012 2013 2014
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 2.694 2.322 1.974
Nieuwe bezwaarschriften 13.124 12.648 13.501
Uitgebrachte adviezen 13.496 12.996 13.648
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 2.322 1.974 1.848

De andere bezwaarschriften dan deze tegen het betekend kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing, betreffen bezwaarschriften ingediend door de administratie Opmetingen & Waarderingen (de directie of de controle). Het gaat hoodfzakelijk om bezwaarschriften betreffende mutatiefouten, het bedrag van het definitief kadastraal inkomen of de economische vrijstelling van een goed.