1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

 

Diverse statistieken inzake registratie en successie
  2012 2013 2014
Aanvragen tot teruggave - registratie 23.949 22.558 18.628
Aanvragen tot teruggave - successie 20.721 22.044 1
Aantal overlijdens 111.000 111.501 107.361
eSUCC CONSULT 78.491 128.553 158.413

1 Ingevolge de ingrijpende reorganisaties die binnen de schoot van de AAPD in 2014 plaats vonden en de overdracht van de dienst van de belastingen naar het Vlaamse Gewest wat de geregionaliseerde registratie- en successierechten betreft) beschikt de administratie over geen sluitende gegevens met betrekking tot het aantal aanvragen tot teruggave inzake successierecht.

De talrijke en omvangrijke fusies van kantoren, de herverdeling van hun materiële bevoegdheden, de territoriale herschikking van hun ambtsgebieden en de aan de gang zijnde verhuisbewegingen, maken dat het in de praktijk niet haalbaar is om deze gegevens correct samen te stellen. Bovendien betreft het hier cijfers die worden geput uit manueel gehouden registers.

 

Zowel binnen Patrimoniumdocumentatie als binnen de andere Algemene Administraties van de FOD Financiën beschikken de personeelsleden, die erfgerechtigden moeten kunnen terugvinden voor de dossiers van teruggave ingediend op naam van een overledene, over een module eSUCC CONSULT.

In 2012 heeft de module eSUCC CONSULT 78.491 raadplegingen te kennen gegeven. In 2013 waren er 50.062 raadplegingen meer, een aanzienlijke toename. In 2014 steeg het aantal raadplegingen nog eens met 29.860.

Definities
eSUCC CONSULT

De module "eSUCC CONSULT" laat toe dat het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie, de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige gemakkelijker in goede banen leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen die een goed gelegen in België bezitten.