1.2.3 - Totaal voorafbetalingen PB + RPB

Totaal voorafbetalingen PB + RPB (in duizend euro)
  2012 2013 2014
Aantal belastingplichtigen 305.353 303.613 292.008
Aantal betalingen 560.728 526.988 541.321
Bruto-ontvangsten 9.566.549 9.678.710 10.144.001
Terugbetalingen-Ontheffingen 230.040 219.424 172.355
Netto-ontvangsten 9.336.509 9.459.286 9.971.646