Voortzetting van het project First, het systeem van de geïntegreerde verwerking van fiscale en niet-fiscale schulden

Tijdens het jaar 2014  heeft de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) de realisatie voortgezet van het 'Federal Integrated Recovery System and Tax Refund’ (First). Dit systeem heeft als doel om binnen de fiscale balans alle gegevens van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van een belastingschuldige  te verzamelen.

In 2014 was het de bedoeling om de bestaande modules  (penale boeten, beslagen en overdrachten, roerende voorheffing, invordering en comptabiliteit) te verbeteren op het vlak van performance en gebruik:

  • upgrade van de toepassing om de ICT-standaarden van de FOD Financiën te respecteren
  • correctie van de verschillende bugs in de vijf in productie gestelde First-modules
  • realisatie van correctieve onderhoudswerken

Voor 2015 voorziet het project First verbeteringen die de toepassing meer performant en robuuster moeten maken waardoor het volume van de behandelde dossiers kan worden verhoogd.