Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar, per loontrekkende en per beroepscategorie

GRI 4.0 – LA9

2014 betekende een stap vooruit voor de Academie, de opleidingsdienst van de FOD Financiën die geïntegreerd is in de Stafdienst Personeel en Organisatie. Door een besluit van het Directiecomité eind 2014 worden de opleiders immers rechtstreeks aangesteld bij de Academie. Deze strategische keuze kwam er na de afschaffing van de Centra voor Beroepsopleiding (CBO) en heeft tot doel de efficiëntie en de doeltreffendheid te verhogen bij de invoering van een geïntegreerd opleidingsbeleid.

Het ter beschikking stellen van de opleiders zal worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) dat wordt gesloten tussen de Stafdienst P&O en de algemene administraties/stafdiensten. Uniformiteit in het beheer van de opleidingen tussen de entiteiten biedt als voordeel dat de middelen beter zullen worden gebruikt en de procedures worden geharmoniseerd. De opleiders zullen begeleiding krijgen van de Pedagogic School van de Academie via workshops, studiedagen, coaching, opleidingen (train the trainer, docimologie ...), remediëring, enz.

De Stafdienst P&O zal dan ook de opleidingen beter kunnen coördineren en zo de versnippering van competenties vermijden door de verschillen die er zijn in de werking van de verschillende administraties te beperken via een gemeenschappelijke methodologie.

In 2014 werden 13.712 medewerkers opgeleid. Dit cijfer houdt geen rekening met Network Events, roadshows, informatiesessies en coaching on-the-job.

In totaal werden er 458.248,2 uren opleiding gevolgd, wat overeenkomt met 76.374,7 dagen opleiding (van zes uur per dag). Een medewerker van de FOD Financiën met een bepaalde opleidingsactie heeft in 2014, ongeacht niveau en taalrol, gemiddeld 5,57 dagen opleiding gevolgd.

 

Opleidingen: verdeling van de ambtenaren per taalrol die in 2014 een opleiding hebben gevolgd

    mannen vrouwen totaal contractuelen totaal statutairen algemeen totaal 
                    contractuelen statutairen   totaal           contractuelen statutairen   totaal               

Ambtenaren FR

niveau A 15 1.215 1.230 28 799 827 628 4.983 5.611
niveau B 23 1.026 1.049 86 801 887
niveau C 100 381 481 225 608 833
niveau D 64 58 122 87 95 182
totaal 202 2.680 2.882 426 2.303 2.729

Ambtenaren NL

niveau A 13 1.605 1.618 15 1.192 1.207 446 7.467 7.913
niveau B 17 1.522 1.539 24 1.206 1.230
niveau C 63 701 764 179 1.013 1.192
niveau D 32 58 90 103 170 273
totaal 125 3.886 4.011 321 3.581 3.902
Ambtenaren   D niveau A 0 23 23 0 7 7 5 125 130
niveau B 0 17 17 0 26 26
niveau C 0 16 16 2 32 34
niveau D 2 0 2 1 4 5
totaal 2 56 58 3 69 72
Algemeen totaal 329 6.622 6.951 750 5.953 6.703 1.079 12.575 13.654

Opmerking: Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel is niet opgenomen in deze tabel.