FOD Financiën zet inspanningen voor een beter kennisbeheer verder

In een organisatie waar jaarlijks ongeveer 1.200 medewerkers met pensioen vertrekken (waaronder zo’n 10% met een kritische functie) is kennisbeheer cruciaal. Dat resulteert vooral in workshops en leernetwerken over die materie. Maar ook investeert de FOD Financiën in het ter beschikking stellen van documentatie.

50 moderatoren opgeleid voor leernetwerken

Begin 2014 werden 53 medewerkers die hun entiteit verlieten als gevolg van de reorganisatie van de FOD en over kritieke kennis beschikten, samengebracht in een aantal workshops over kennisoverdracht ‘Senior-Junior’. Ze stelden een ‘survivalkit’ samen: een handleiding die uitlegt hoe zij hun taken uitvoerden en op welke bronnen en personen zij beroep deden om die taken goed uit te voeren.

Daarnaast zijn in april 2014 sensibiliseringsmails verstuurd naar de personeelsleden die hun pensioenaanvraag hadden ingediend en hun chef, om hen aan te raden de kennisoverdracht voor te bereiden.

De belangrijkste nieuwigheid in 2014 zijn de leernetwerken waar ervaring en goede praktijken worden uitgewisseld. Een soort van praktijkgemeenschappen dus die een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van klassieke opleidingen. Een vijftigtal moderatoren zijn opgeleid om acht leernetwerken, zowel rond generieke als technische materies, te begeleiden.

Sinds 2014 vraagt de FOD Financiën ook aan leidinggevenden om doelstellingen van kennisbeheer in de teamdoelstellingen van de evaluatiecyclus van elke medewerker te integreren. En tot slot werd vanaf december 2014 een interactieve cursus over kennisdeling geïntegreerd in de polyvalente opleidingen die alle nieuwe personeelsleden van de FOD Financiën krijgen.

Documentatie via de Infotheek en Fisconetplus

De Infotheek van de FOD Financiën biedt een verzameling publicaties aan over openbare financiën, fiscaliteit, economie, recht, duurzame ontwikkeling, groene economie en actuele onderwerpen die interessant voor zijn medewerkers kunnen zijn. De catalogus kan online worden geraadpleegd.

In 2014 verwierf de Infotheek 1.263 nieuwe boeken en beheerde hij 1.500 abonnementen.

En in 2014 brachten 5.091 mensen (medewerkers en externen) een bezoek aan de leeszaal.

Voor Fisconetplus, de online fiscale en juridische gegevensbank van de FOD Financiën, was 2014 een belangrijk jaar.

Enerzijds werd deze toepassing, ondersteund door een krachtige zoekrobot, technisch stabiel. De inhoud werd ook vollediger, aangevuld en bijgewerkt.

Anderzijds werden verstrekte samenwerkingen opgezet met de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (gestandaardiseerde uitwisselingen), de Geschillen (workflow), de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (structuur en klantgerichte navigatie) en de FOD Justitie (voor wat betreft de geconsolideerde versies van zes juridische codes). Interessant om weten is dat in 2014 de grote Belgische gespecialiseerde uitgevers hergebruiksovereenkomsten tekenden.

Sinds 2012 steeg het bezoekersaantal van Fisconetplus met zowat 40% (68.946 bezoekers in december 2014) en namen de onlineraadplegingen met 45% toe (170.018 bezoeken in december 2014). Een duidelijk bewijs dat kwaliteit en betrouwbaarheid hun vruchten afwerpen. Fisconetplus is een succes waarop privé-instellingen zich graag baseren.

De voornamelijk Belgische bezoekers zijn ambtenaren (ong. 8.500), gespecialiseerde advocatenkantoren, cijferspecialisten, grote bedrijven, banken, en academici.