Enquête over het mobiliteitsbeleid bij de FOD Financiën

België voert regelmatig onderzoek naar de manier waarop werknemers zich verplaatsen. Dit met het oog op een meer verantwoordelijk beleid rond mobiliteit.

Net zoals andere openbare diensten en ondernemingen, moet ook de FOD Financiën om de drie jaar een aantal enquêtes invullen:

  • het ‘Bedrijfsvervoerplan’ (BVP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: deze enquête geldt voor alle gebouwen in Brussel waar minimum 100 personen tewerkgesteld zijn
  • de ‘Diagnostiek woon-werkverkeer’ van de FOD Mobiliteit en Vervoer: deze enquête geldt voor alle gebouwen over gans België, met minstens 30 werknemers (http://www.leefmilieu.brussels/staat-van-het-leefmilieu/synthese-2011-20...)

De FOD Financiën bezorgde de enquêtes aan zijn medewerkers en zal op basis van de resultaten zijn actieplannen ter zake herzien.

De volgende jaren zullen alvast nog veel inspanningen moeten worden geleverd om de medewerkers te sensibiliseren over de mobiliteitsproblematiek.