De North Galaxy, de centrale zetel van de FOD Financiën in Brussel, ontving het kwaliteitslabel ‘Ecodynamische onderneming’

Alle organisaties die in de hoofdstad zijn gevestigd en die inspanningen leveren op het vlak van milieubeheer ontvangen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) als beloning het kwaliteitslabel van ‘Ecodynamische onderneming’. Vooraleer ondernemingen dit kwaliteitslabel ontvangen, worden zij op diverse punten beoordeeld. Er wordt onder andere nagegaan hoe deze ondernemingen werken aan een verantwoorde mobiliteit van de werknemers, het rationeel gebruik van energie, de sensibilisering van het personeel, het afvalbeheer …

In oktober 2014 heeft de FOD Financiën aan het BIM het finale dossier bezorgd om het kwaliteitslabel te ontvangen voor de geleverde inspanningen rond milieubeheer voor de centrale zetel van de FOD Financiën (het North Galaxy-gebouw). Het dossier werd aanvaard en het kwaliteitslabel, dat drie jaar geldig is, werd in maart 2015 uitgereikt.

Dit label is slechts een eerste stap in de richting van de volgende doelstelling: het Europees systeem voor milieubeheer EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 2015 integreren, het begin van een gigantisch werk voor de FOD dat van start gaat in de centrale zetel en vervolgens naar 50% van de gebouwen met meer dan 100 medewerkers zal worden uitgebreid.