De Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie organiseert de uitwisseling van patrimoniumgegevens tussen de gewesten en de federale staat en tussen de gewesten onderling.

De drie gewesten en de federale staat (vertegenwoordigd door twee medewerkers van de AAPD) hebben op 18 april 2014 een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de oprichting van de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI). De CSPI is gericht op het organiseren van de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de vier partijen en ook om te beantwoorden aan de noodzaak om het publieke gewestelijk maar ook Europese beleid te ontwikkelen. De uitwisseling heeft onder andere betrekking op de gegevens maar ook op de methodologie, processen en good practices.

De CSPI heeft als voornaamste opdracht om de vragen voor toegang tot de patrimoniuminformatie te behandelen en op te volgen1, alsook het gebruik en het hergebruik ervan. Hij staat ook in voor de controle, de audit en de traceerbaarheid van de uitgewisselde informatie met naleving van de vereiste kwaliteitsstandaarden evenals voor de bijwerking en de verspreiding ervan.

Op 31 december 2014 werden de prioritaire behoeften duidelijk geïdentificeerd en werden de noodzakelijke doelstellingen voor de eerste uitwisselingen vastgelegd op basis van ondersteunende processen (privacy, wetgeving, IT, audit).

 

1Zijnde het geheel van de geografische of kadastrale en persoonlijke informatie en zowel de juridische als de feitelijke informatie.