België heeft de voorraad in beslag genomen ivoor vernietigd als signaal tegen de illegale ivoorhandel

Elke 15 minuten doden stropers een olifant om zijn slagtanden. Daarom heeft België in navolging van China, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië deelgenomen aan een internationaal initiatief waarbij illegale ivoorvoorraden werden vernietigd.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren was op 9 april 2014 het toneel voor de grootste ivoorvernietiging in Europa, waarbij ongeveer 1.500 kg ivoor werd vernietigd. De verschillende betrokken partijen (FOD Financiën, federale politie, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en International Fund for Animal Welfare) wensten met deze actie een sterke boodschap uit te dragen: ivoor uit illegale handel en stroperij wordt niet geregulariseerd en niet op de markt gebracht.

Enerzijds was de keuze om het event te laten plaatsvinden in het Museum voor Midden-Afrika van Tervuren niet toevallig. België wou zich solidair tonen met landen waar de strijd tegen illegale ivoorhandel en het stropen van olifanten een dagelijks gevecht is. Anderzijds was ook de datum van de vernietiging een bewuste keuze. Enkele dagen later vond immers een Europees colloquium plaats over de bescherming van wilde fauna en flora en de strijd tegen de smokkel ervan.