Advies van de Hoge Raad van Financiën over de tax shift en de financieringsbehoeften van de overheden

Een tax shift ten voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen

In 2014 ging de aandacht van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën (HRF) vooral naar de afwerking van een rapport over 'Een tax shifting ten voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen - scenario's voor een globale en significante belastinghervorming'. Dit paste in het kader van een grondige denkoefening over de manier waarop de fiscale regelgeving in ons land moet evolueren om rekening te houden met de staatshervorming en om het belastingstelsel billijker te maken. Het opzet hierbij is belastingen op inkomsten uit arbeid te verschuiven naar andere grondslagen en zodoende de jobcreatie, groei en duurzaamheid te bevorderen.

Beoordeling van de financieringsbehoeften van de diverse Belgische overheden en aanbeveling van een begrotingstraject op middellange termijn

De Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de overheid’ van de HRF publiceerde in 2014 drie teksten over de Belgische overheidsfinanciën.

In het normatieve Advies van maart 2014 werd een begrotingstraject met structurele en nominale begrotingsdoelstellingen voor de gezamenlijke overheid en voor Entiteit I (de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid) en Entiteit II (de deelgebieden en de lokale overheden) aanbevolen ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2014-2017. Dit houdt onder meer de realisatie in van een structureel overschot van de gezamenlijke overheid van 0,75% bbp in 2017.

In aanvulling op dit advies werd de evolutie weergegeven van de budgettaire situatie van de lokale overheden tijdens de periode 2006-2012, met bijzondere aandacht voor de financiële stromen tussen de lokale en de overige overheden.

In het retrospectieve advies van november 2014 werden de budgettaire resultaten van de diverse overheden tot en met 2013 beoordeeld ten opzichte van de voor hen vastgelegde doelstellingen.

De Studiedienst, die deel uitmaakt van de Stafdienst BEO, neemt onder andere het secretariaat van de Hoge Raad van Financiën waar. Dit behelst onder meer de voorbereiding van adviezen van de HRF. De onderwerpen die de Studiedienst en de HRF behandelen, slaan op de gehele Belgische economie of overheidssector en overstijgen dus de interne werking van de FOD of de individuele dienstverlening.