4.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2014

Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2014
  Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken voor AAPD
Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken tegen AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken voor AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken tegen AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitsprakenvoor AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitspraken tegen AAPD
Eerste aanleg 64 18 0 0 4 3
Beroep 13 11 0 0 0 0
Cassatie 1 2 0 0 0 0
Totaal 78 31 0 0 4 3

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken: sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, en er kan afstand van geding zijn gebeurd.