4.1.9 - Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling

Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Eerste aanleg1 1.412 1.302 1.155
Beroep 452 426 382
Cassatie 45 47 31
Totaal 1.909 1.775 1.568

1 Vredegerechten inbegrepen