4.1.2 - Administratieve geschillen: aard van de beslissingen

Administratieve geschillen: aard van de beslissingen
Aard van de beslissingen Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijk afwijzing Verzaking/afstand Andere Onontvankelijk Totaal
PB 14.549 6.171 3.531 1.681 7.522 1.604 35.058
BNI natuurlijke personen 619 262 134 29 62 55 1.161
VenB 2.620 1.178 1.415 149 325 483 6.170
BNI vennootschappen 33 13 10 4 4 3 67
RPB 91 19 33 3 7 8 161
Bedrijfsvoorheffing 3.123 225 284 254 173 63 4.122
Roerende voorheffing 2.149 397 36 22 913 28 3.545
Btw 124 227 313 1 24 18 707
Andere 32 3   1 139 1 176
Onroerende voorheffing 7.714 5.750 1.128 689 2.994 151 18.426
Eurovignet 149       433   582
Verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 378 98 25 2 777 31 1.311
Belasting op de inverkeerstelling 16 5 1   215   239
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 8   2 8   2 18
Belasting op spelen en weddenschappen 2       1   3
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 94 3     12   109
Totaal afgehandelde bezwaarschriften in 2014 31.701 14.351 6.912 2.843 13.601 2.447 71.855

1De 'andere' beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.