2.1.9 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - inkomstenbelastingen

Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2014 - inkomstenbelastingen
  Controles die tot een inkomstenverhoging hebben geleid Totaal van de controles
In hoofde van belastingplichtigen In hoofde van derden Bedrag van de inkomstenverhogingen per ingevoerde aangifte
(B+C+D)/A
% van de aangiften die tot een inkomstenverhoging hebben geleid
A/E
Totaal van de ingevoerde aangiften3
E
Aantal gecontroleerde belastingplichtigen3
  Belasting Aantal ingevoerde aangiften2
A
Bedrag van de inkomstenverhogingen met akkoord
B
Bedrag van de inkomstenverhogingen zonder akkoord
C
Som van de inkomstenverhogingen
B+C
Bedrag van de inkomstenverhogingen in hoofde van derden
D
Foreign salary PB 2.305 € 30.262.419,38 € 12.336.555,90 € 42.598.975,28   € 18.481,12 23% 9.883 4.997
Kosten-omzet PB 8.624 € 44.234.304,28 € 8.701.936,12 € 52.936.240,40   € 6.138,25 71% 12.195 6.183
VENB 4.332 € 89.214.117,19 € 18.722.134,33 € 107.936.251,52 € 9.623.017,31 € 27.137,41 58% 7.419 3.952
Winstmarge PB 1.543 € 13.561.320,02 € 632.483,13 € 14.193.803,15   € 9.198,84 74% 2.086 1.056
VENB 4.020 € 56.445.191,34 € 13.199.067,54 € 69.644.258,88 € 10.147.293,05 € 17.324,44 66% 6.105 3.098
Unaudited taxpayers PB 323 € 1.615.489,31 € 107.570,62 € 1.723.059,93   € 5.334,55 68% 473 239
VENB 287 € 4.398.348,32 € 83.826,89 € 4.482.175,21 € 352.160,49 € 16.844,38 47% 611 312
GR handel PB 8 € 53.433,45 € 35.625,48 € 89.058,93   € 11.132,37 50% 16 8
VENB 71 € 1.452.033,18 € 12.500,00 € 1.464.533,18 € 724.009,74 € 30.824,55 23% 312 159
Totaal   21.513 € 241.236.656,47 € 53.831.700,01 € 295.068.356,48 € 20.846.480,59 € 14.684,83 55% 39.100 20.004

1 In februari 2014 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot directe belastingen.

2 In de directe belastingen worden de controles gestatistikeerd op basis van het aantal gecontroleerde aangiften en niet op basis van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen.

3 In de regel gaat een controle over meerdere aanslagjaren en dus over meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen.

Wat betreft de controleacties gaat het om:

  • de vrijstelling van Belgische personenbelasting voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong (foreign salary)
  • een verhouding tussen de omzet en de kosten die een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen (kosten-omzet)
  • een winstmarge die kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (winstmarge)
  • dossiers die al geruime tijd niet meer gecontroleerd zijn (unaudited taxpayers)
  • aanwijzingen van privéaankopen die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn (GR handel)