1.4.2 - Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke reglementering - Laboratorium van de AA Douane en Accijnzen

 

Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke reglementering - Laboratorium van de AA Douane en Accijnzen
  2012 2013 2014
Accijnsreglementering Minerale oliën 11.425 13.697 16.222
Alcohol 374 608 471
Denaturering alcohol 164 190 123
Bieren 920 1.534 1.329
Andere 114 105 239
Restituties landbouwproducten 18 4 0
Economische douaneregeling 660 796 664
Invoer 507 933 396
Andere 482 710 711

Het doel van de door het laboratorium uitgevoerde analyses is om de noodzakelijke fysico-chemische parameters te bepalen:

  • om de goederen in te delen volgens tariefcode of accijnsregime (fiscale taken van het laboratorium)
  • voor de controle op de niet-fiscale wetgeving (consumentenbescherming, CITES, enz.)
Definities
  • Alcohol: monsters van zuivere alcohol en van dranken die alcohol bevatten (wijn, gegiste dranken, gedistileerde dranken,...), met uitzondering van bieren
  • Denaturatie van alcohol: monsters van gedenatureerde alcohol (vrijstelling van accijnzen)
  • Bieren: elk monster van bier
  • Andere: monsters van tabak, energieproducten van bio-oorsprong (b.v. EMAG)
  • Restituties landbouwproducten: elk monster van een product waarvoor restitutie bij uitvoer wordt betaald
  • Economische douaneregelignen: controle van vergunningen (actieve en passieve veredeling), aanvragen voor schorsingen en quota
  • Invoer: monsters van ingevoerde producten
  • Andere: opsporen van drugs en hormonen, dossiers in het kader van de milieuheffing, monsters bij uitvoer zonder restituties, monsters in het kader van een BTI-aanvraag.