1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

Aantal accijnsaangifte
  2012 2013 2014
Beroepsuitoefening 1.405 35 0
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 262.109 439.450 454.176
Aankomst 201.466 218.002 227.311
Inverbruiksstelling 131.461 123.113 123.915