1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen
Rubriek 2012 2013 2014
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 12.353 10.713 9.511
Nieuwe bezwaarschriften 19.736 17.189 17.865
Uitgebrachte adviezen 21.376 18.391 18.995
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 10.713 9.511 8.472

In 2014 werd 68,35% van de ingediende bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing behandeld binnen de termijn van 3 maanden na de datum van ontvangst. In 2013 werd 66,84% van de bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing behandeld binnen de termijn. Ondanks een lichte stijging van de ingediende bezwaarschriften (+ 4%), werden er iets meer tijdig behandeld door de AAPD.