1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)
Type KI 2012 2013 2014
Belastbaar 7.058 7.095 7.145
Niet belastbaar 1.125 1.185 1.219
Globaal 8.183 8.280 8.364
Gewoon gebouwd 5.948 6.027 6.102

Onder kadastraal inkomen wordt verstaan het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar. Voor de gebouwde percelen wordt het kadastraal inkomen vastgesteld op grond van de normale nettohuurwaarden op het bij artikel 486 (WIB 1992) bepaalde referentietijdstip. Momenteel is dit referentietijdstip nog steeds 1 januari 1975. Het niet-geïndexeerd KI is dus 'bevroren' en houdt bijgevolg geen rekening met de evolutie van de huurprijzen noch met de stijging van de verkoopprijzen van de onroerende goederen.

Het kadastraal inkomen is geen belasting. Het dient als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing die de belasting vormt die elke eigenaar van een in België gelegen onroerend goed jaarlijks dient te betalen.

Definities

Globaal KI = belastbaar KI + onbelastbaar KI

Belastbaar KI = KI hernomen aan de rol voor de waarneming van de onroerende voorheffing

Gewoon gebouwd: gebouwd ander dan nijverheid gebouwd en materieel en outillage gebouwd (bv: percelen met huis van woning, buildings, boerderijen)