1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

Aantal erfloze nalatenschappen
  2012 2013 20141
Erfloze nalatenschappen behouden door de Staat 82 177 -
Erfloze nalatenschappen teruggegeven aan erfgenamen 8 8 -

1 De Patrimoniumdiensten kunnen geen volledige cijfers leveren voor 2014. Ten gevolge van de herstructurering, hebben de Patrimoniumdiensten geen toegang meer tot de gegevens van de ontvangkantoren der Domeinen die werden geïntegreerd in het Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Voor 2015, zullen de cijfers opnieuw heel België dekken.

 

Wanneer de Staat er belang bij heeft, kan een erfloze nalatenschap worden opgevorderd. De Staat betaalt de successierechten zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. Als er nog geen verjaring (30 jaar) is, kunnen de erfgenamen die zich later bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat ze definitief in bezit heeft genomen.

Het referentiejaar is het jaar van het openvallen van de nalatenschappen.