1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen

1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen

Aantal onteigeningsprocedures-uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen
Procedures 2012 2013 20141
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 641 659 640
Nieuwe onteigeningsprocedures + 101 + 79 + 57
Beëindigde procedures - 83 - 98 - 87
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december = 659 = 640 = 610

1 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014.