1.3.17 - Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2014

Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2014
Type goederen 2011 2012 2013 2014
Appartementen 2,04 2,10 2,10 2,10
Villa's + huizen met 2 of 3 gevels 2,06 2,11 2,12 2,14

De index maakt het mogelijk om de prijsevolutie van de huizen en de appartementen te berekenen. De AAPD heeft het eerste kwartaal 2003 als referentieperiode gekozen omdat zij vanaf dan beschikt over volledige elektronische gegevens voor die berekeningen.